loader image
Przejdź do treści

Młodzieżowe Podlaskie Lokalnie

Zobacz swój WYNIK na liście rankingowej!

Publikujemy wyniki konkursów na aktywizację samorządów uczniowskich i studenckich oraz organizacji akademickich oraz na tworzenie i aktywizacje rad młodzieżowych. Zobacz swoją pozycję na liście rankingowej!

WYNIKI KONKURSU NA AKTYWIZACJĘ SAMORZĄDÓW UCZNIOWSKICH I STUDENCKICH ORAZ ORGANIZACJI AKADEMICKICH

WYNIKI KONKURSU NA TWORZENIE I AKTYWIZACJĘ RAD MŁODZIEŻOWYCH

Z Realizatorami dzisiaj skontaktują się przydzieleni im Opiekunowie, którzy będą czuwać nad prawidłowym wykonaniem inicjatywy oraz stanowić wsparcie dla Realizatorów. Wszyscy Wnioskodawcy otrzymają również karty oceny formalnej i merytorycznej.

Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy podjęli trud złożenia wniosku, który u każdego został wynagrodzony. Wszystkich zachęcamy do śledzenia naszej strony. W tym roku to był ostatni nabór wniosków zarówno w ramach konkursu na aktywizację samorządów uczniowskich i studenckich oraz organizacji akademickich, jak również w ramach konkursu na tworzenie i aktywizacje rad młodzieżowych.

Skip to content