loader image
Przejdź do treści

Młodzieżowe Podlaskie Lokalnie

o Projekcie

Logo_MPL-2048-px

Województwo podlaskie to region o statystycznie niższym stopniu zorganizowania obywateli w ramach szeroko rozumianego trzeciego sektora. Pomimo tego, obserwuje się szereg spontanicznych inicjatyw – niezwykle cennych i wartych swojej uwagi, które poprzez zaplanowanie w ramach ich realizacji zasady Empowerment (nic o nas bez nas) znajdują duże oparcie w społecznościach, w których się formują. Pozwalają one obywatelom czuć na własnej skórze realny wpływ na rozwiązywanie konkretnych problemów oraz dają możliwość zaangażowania się w działania na rzecz społeczności lokalnej. Niestety wiele z tych inicjatyw trafia na niemożliwy do przebicia mur związany przede wszystkim z trudnością w dostępie do zewnętrznych źródeł finansowania.

„Młodzieżowe Podlaskie Lokalnie” to projekt, którego nadrzędnym celem jest pobudzenie aktywności młodzieży, zwłaszcza poprzez wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych. Aby osiągnąć ten cel, Operatorzy przewidują zorganizowanie w bieżącej edycji projektu dwa konkursy regrantingowe dotyczące następujących zakresów tematycznych:

  1. Konkurs na tworzenie i aktywizację rad młodzieżowych;
  2. Konkurs na aktywizację samorządów uczniowskich i studenckich oraz organizacji akademickich.

W ramach konkursu na tworzenie i aktywizację rad młodzieżowych można ubiegać się o dotację w wysokości do 6000 zł. W konkursie na aktywizację samorządów uczniowskich i studenckich oraz organizacji akademickich można ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 4000 zł.

W konkursie na tworzenie i aktywizację rad młodzieżowych o dofinansowanie ubiegać się mogą osoby w wieku od 15 do 29 lat, które:

  • są członkami młodzieżowych rad przy jednostkach samorządu terytorialnego należących do województwa podlaskiego
  • są członkami młodzieżowych rad przy jednostkach samorządu terytorialnego należących do województwa podlaskiego
  • deklarują chęć założenia młodzieżowej rady/sejmiku przy jednostkach samorządu terytorialnego należących do województwa podlaskiego

W konkursie na aktywizację samorządów uczniowskich i studenckich oraz organizacji akademickich o dofinansowanie ubiegać się mogą osoby w wieku od 15 do 29 lat, które:

  • są członkami samorządu uczniowskiego z województwa podlaskiego
  • są członkami samorządu studenckiego z województwa podlaskiego
  • są członkami samorządu doktoranckiego z województwa podlaskiego
  • są członkami uczelnianej organizacji studenckiej z województwa podlaskiego
  • są członkami uczelnianej organizacji doktoranckiej z województwa podlaskiego

Szczegółowe wytyczne znajdują się w regulaminach poszczególnych konkursów:

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom aktywnej społecznie młodzieży, projekt Młodzieżowe Podlaskie Lokalnie przewiduje także szereg działań doradczych, szkoleniowych, animacyjnych i edukacyjnych, które pozwolą zainteresowanym skonsultować swoje pomysły i zasięgnąć merytorycznego wsparcia dotyczącego kwestii formalnych. Szczegółowe informacje dostępne są w pozostałych zakładkach witryny.

Skip to content