loader image
Przejdź do treści

Młodzieżowe Podlaskie Lokalnie

Kto może być Patronem? Gdzie można go szukać?

Jesteś grupą nieformalną poszukującą Patrona? Zastanawiasz się, czy twoja organizacja może być Patronem? W niniejszej publikacji wskażemy, kto może zostać Patronem grupy nieformalnej. 

Zgodnie z regulaminami konkursów na tworzenie i aktywizację rad młodzieżowych oraz na aktywizację samorządów uczniowskich i studenckich oraz organizacji akademickich, Patronem może być wyłącznie organizacja pozarządowa, Koło Gospodyń Wiejskich, a także inny podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Patronem mogą być:

  • Stowarzyszenia
  • Fundacje
  • Kola Gospodyń Wiejskich
  • Parafie
  • Ochotnicze Straże Pożarne
  • Spółdzielnie Socjalne
  • Spółki Kapitałowe non-profit
  • Kluby Sportowe

Każda z wymienionych organizacji musi być zarejestrowana na terenie województwa podlaskiego.

Inne, niż wskazane powyżej organizacje nie są uprawnione do pełnienia roli Patrona.

Uwaga! Patronem nie mogą być oddziały terenowe organizacji pozarządowej, nieposiadające osobowości prawnej!

Szukasz Patrona? Chcesz pomóc grupie nieformalnej? Dołącz do grupy sieciującej członków grupy nieformalnej i Patronów!

ZNAJDŹ PATRONA – MŁODZIEŻOWE PODLASKIE LOKALNIE

Skip to content