loader image
Przejdź do treści

Młodzieżowe Podlaskie Lokalnie

Kto może aplikować?

W niniejszej publikacji wskażemy, kto może składać wnioski podczas konkursów organizowanych w ramach Młodzieżowe Podlaskie Lokalnie. Grono podmiotów w obu konkursach jest odmienne, więc w szczególności zachęcamy do zapoznania się z poniższym poradnikiem.

W obu konkursach o środki mogą ubiegać się przedstawiciele organizacji młodzieżowej tworzący minimum 3-osobową grupę nieformalną. Aplikuje ona wraz z Patronem będącym organizacją pozarządową z województwa podlaskiego.

UWAGA! Grupy nieformalnej nie mogą tworzyć osoby, które pełnią funkcję w organach statutowych (np. zarząd, rada, komisja rewizyjna, itp.) organizacji Patrona.

UWAGA! Od niepełnoletnich członków grupy nieformalnej będzie wymagana zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie.

W konkursie na tworzenie i aktywizację rad młodzieżowych o dofinansowanie ubiegać się mogą osoby w wieku od 15 do 29 lat, które:

  • są członkami młodzieżowych rad przy jednostkach samorządu terytorialnego należących do województwa podlaskiego
  • są członkami młodzieżowych rad przy jednostkach samorządu terytorialnego należących do województwa podlaskiego
  • deklarują chęć założenia młodzieżowej rady/sejmiku przy jednostkach samorządu terytorialnego należących do województwa podlaskiego

Szczegółowy regulamin omawianego konkursu poniżej:

Regulamin konkursu na tworzenie i aktywizację rad młodzieżowych

W konkursie na aktywizację samorządów uczniowskich i studenckich oraz organizacji akademickich o dofinansowanie ubiegać się mogą osoby w wieku od 15 do 29 lat, które:

  • są członkami samorządu uczniowskiego z województwa podlaskiego
  • są członkami samorządu studenckiego z województwa podlaskiego
  • są członkami samorządu doktoranckiego z województwa podlaskiego
  • są członkami uczelnianej organizacji studenckiej z województwa podlaskiego
  • są członkami uczelnianej organizacji doktoranckiej z województwa podlaskiego

Szczegółowy regulamin omawianego konkursu poniżej:

Regulamin konkursu na aktywizację samorządów uczniowskich i studenckich oraz organizacji akademickich

Szczególnie zachęcamy do lektury regulaminów konkursu, co powinno istotnie zwiększyć szansę na stworzenie wniosku, które zostanie zakwalifikowane do dofinansowania.

Skip to content