loader image
Przejdź do treści

Młodzieżowe Podlaskie Lokalnie

Informacja o aktualizacji regulaminu

W związku z przedłużeniem naboru wniosków w ramach konkursów na: tworzenie i aktywizację rad młodzieżowych; aktywizację samorządów uczniowskich i studenckich oraz organizacji akademickich do 24 maja (do godziny 23:59), regulaminy obu konkursów zostały zaktualizowane. Dokonane zmiany zostały zaznaczone pogrubioną czcionką.

Korekta nastąpiła w następujących miejscach obu regulaminów:

W rozdziale VI. PROCES SKŁADANIA WNIOSKU

w pkt I. zmieniono:
Nabór do Konkursu trwać będzie od 24.04.2023 do 15.05.2023
na
Nabór do Konkursu trwać będzie od 24.04.2023 do 24.05.2023

w pkt II. zmieniono:
Wniosek należy złożyć przez Generator Wniosków dostępny na stronie https://www.mlodziezowe.podlaskielokalnie.pl od 24.04.2023 do 15.05.2023 do godziny 23.59.
na
Wniosek należy złożyć przez Generator Wniosków dostępny na stronie https://www.mlodziezowe.podlaskielokalnie.pl od 24.04.2023 do 24.05.2023 do godziny 23.59.

REGULAMIN KONKURSU NA TWORZENIE I AKTYWIZACJĘ RAD MŁODZIEŻOWYCH (ZAKTUALIZOWANY)

REGULAMIN KONKURSU NA AKTYWIZACJĘ SAMORZĄDÓW UCZNIOWSKICH I STUDENCKICH ORAZ ORGANIZACJI AKADEMICKICH (ZAKTUALIZOWANY)

Skip to content