loader image
Przejdź do treści

Młodzieżowe Podlaskie Lokalnie

Informacja o aktualizacji regulaminu

Informujemy o aktualizacji regulaminów konkursów na tworzenie i aktywizację rad młodzieżowych, a także aktywizację samorządów uczniowskich i studenckich oraz organizacji akademickich. Korekty w regulaminach wynikają z potrzeby zagospodarowania dodatkowych środków na dofinansowania. Zasady przyznania środków poszczególnym realizatorom wskazano w protokole posiedzenia Grupy Sterującej Młodzieżowe Podlaskie Lokalnie, który załączamy poniżej. Dokonane zmiany w regulaminach zostały zaznaczone pogrubioną czcionką.

W rozdziale IX. PRZYZNAWANIE DOTACJI regulaminu AR2/2023 na tworzenie i aktywizację rad młodzieżowych zmieniono:

W przypadku wystąpienia uzasadnionych okoliczności uniemożliwiających całkowite wyczerpanie przewidzianej alokacji, Operator może zdecydować o przyznaniu większej kwoty dofinansowania, niż to zostało przewidziane w Rozdziale IV. Środki finansowe na realizację inicjatyw, jednak nie więcej niż do 9000 zł dla pojedynczego Wnioskodawcy.

na

W przypadku wystąpienia uzasadnionych okoliczności uniemożliwiających całkowite wyczerpanie przewidzianej alokacji, Operator może zdecydować o przyznaniu większej kwoty dofinansowania, niż to zostało przewidziane w Rozdziale IV. Środki finansowe na realizację inicjatyw, jednak nie więcej niż do 10000 zł dla pojedynczego Wnioskodawcy.

W rozdziale IX. PRZYZNAWANIE DOTACJI regulaminu AS2/2023 na aktywizację samorządów uczniowskich i studenckich oraz organizacji akademickich zmieniono:

Pula środków na zrealizowanie inicjatyw w ramach konkursu nr AS2/2023 wynosi: 44.140,00 zł.
na:
Pula środków na zrealizowanie inicjatyw w ramach konkursu nr AS2/2023 wynosi: 48.140,00 zł.

REGULAMIN KONKURSU AR2/2023 NA TWORZENIE I AKTYWIZACJĘ RAD MŁODZIEŻOWYCH (ZAKTUALIZOWANY)

REGULAMIN KONKURSU NR AS2/2023 NA AKTYWIZACJĘ SAMORZĄDÓW UCZNIOWSKICH I STUDENCKICH ORAZ ORGANIZACJI AKADEMICKICH (ZAKTUALIZOWANY)

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA GRUPY STERUJĄCEJ MŁODZIEŻOWE PODLASKIE LOKALNIE Z DN. 03.11.2023 R.

LISTA RANKINGOWA – AS2/2023 – AKTYWIZACJA SAMORZĄDÓW UCZNIOWSKICH I STUDENCKICH ORAZ ORGANIZACJI AKADEMICKICH

LISTA RAKINGOWA – AR2/2023 – TWORZENIE I AKTYWIZACJA RAD MŁODZIEŻOWYCH

Skip to content