loader image
Przejdź do treści

Młodzieżowe Podlaskie Lokalnie

Informacja o aktualizacji regulaminu

Informujemy o aktualizacji regulaminów konkursów na tworzenie i aktywizację rad młodzieżowych (AR2/2023), a także aktywizację samorządów uczniowskich i studenckich oraz organizacji akademickich (AS2/2023). Dokonane zmiany zostały zaznaczone pogrubioną czcionką. Zmiany dotyczą przedłużenia naboru do 26 X do godziny 18:00 ze względu na przedstawione przez wnioskodawców problemy techniczne oraz poszerzenia możliwości pozyskiwania dotacji przez zakwalifikowane podmioty.

W regulaminie na tworzenie i aktywizację rad młodzieżowych dokonano następujących zmian:

W rozdziale VI. PROCES SKŁADANIA WNIOSKU

w pkt I. zmieniono:

Nabór do Konkursu trwać będzie od 08.09.2023 do 24.10.2023

na

Nabór do Konkursu trwać będzie od 08.09.2023 do 26.10.2023

w pkt II. zmieniono:

Wniosek należy złożyć przez Generator Wniosków dostępny na stronie https://www.mlodziezowe.podlaskielokalnie.pl od 08.09.2023 do 24.10.2023 do godziny 23.59.

na

Wniosek należy złożyć przez Generator Wniosków dostępny na stronie https://www.mlodziezowe.podlaskielokalnie.pl od 08.09.2023 do 26.10.2023 do godziny 18:00.

W rozdziale IX. PRZYZNAWANIE DOTACJI wprowadzono:

W przypadku wystąpienia uzasadnionych okoliczności uniemożliwiających całkowite wyczerpanie przewidzianej alokacji, Operator może zdecydować o przyznaniu większej kwoty dofinansowania, niż to zostało przewidziane w Rozdziale IV. Środki finansowe na realizację inicjatyw, jednak nie więcej niż do 9000 zł dla pojedynczego Wnioskodawcy. Decyzja o zasadach wyboru Wnioskodawców do dofinansowania zostanie w przypadku takiej sytuacji podjęta przez Grupę Sterującą. Wybór wnioskodawców powinien być motywowany ilością punktów otrzymanych w kryteriach merytorycznych oceny wniosku. Operator zobowiązany jest umotywować swoją decyzję biorąc pod uwagę wysokość kwoty niewydatkowanej alokacji.

W regulaminie na aktywizację samorządów uczniowskich i studenckich oraz organizacji akademickich dokonano następujących zmian:

W rozdziale VI. PROCES SKŁADANIA WNIOSKU

w pkt I. zmieniono:
Nabór do Konkursu trwać będzie od 08.09.2023 do 24.10.2023
na
Nabór do Konkursu trwać będzie od 08.09.2023 do 26.10.2023

w pkt II. zmieniono:
Wniosek należy złożyć przez Generator Wniosków dostępny na stronie https://www.mlodziezowe.podlaskielokalnie.pl od 08.09.2023 do 24.10.2023 do godziny 23.59.
na
Wniosek należy złożyć przez Generator Wniosków dostępny na stronie https://www.mlodziezowe.podlaskielokalnie.pl od 08.09.2023 do 26.10.2023 do godziny 18:00.
W rozdziale IX. PRZYZNANIE DOTACJI zmieniono:
Pula środków na zrealizowanie inicjatyw w ramach konkursu nr AS2/2023 wynosi: 40.140,00 zł.
na:
Pula środków na zrealizowanie inicjatyw w ramach konkursu nr AS2/2023 wynosi: 44.140,00 zł.

W rozdziale IX. PRZYZNAWANIE DOTACJI wprowadzono:
W przypadku wystąpienia uzasadnionych okoliczności uniemożliwiających całkowite wyczerpanie przewidzianej alokacji, Operator może zdecydować o przyznaniu większej kwoty dofinansowania, niż to zostało przewidziane w Rozdziale IV. Środki finansowe na realizację inicjatyw, jednak nie więcej niż do 7000 zł dla pojedynczego Wnioskodawcy. Decyzja o zasadach wyboru Wnioskodawców do dofinansowania zostanie w przypadku takiej sytuacji podjęta przez Grupę Sterującą. Wybór wnioskodawców powinien być motywowany ilością punktów otrzymanych w kryteriach merytorycznych oceny wniosku. Operator zobowiązany jest umotywować swoją decyzję biorąc pod uwagę wysokość kwoty niewydatkowanej alokacji.

REGULAMIN KONKURSU AR2/2023 NA TWORZENIE I AKTYWIZACJĘ RAD MŁODZIEŻOWYCH (ZAKTUALIZOWANY)

REGULAMIN KONKURSU AS2/2023 NA AKTYWIZACJĘ SAMORZĄDÓW UCZNIOWSKICH I STUDENCKICH ORAZ ORGANIZACJI AKADEMICKICH (ZAKTUALIZOWANY)

Skip to content