loader image
Przejdź do treści

Młodzieżowe Podlaskie Lokalnie

Błąd formalny – co zrobić, aby go uniknąć?

Przedstawiamy szereg najważniejszych informacji pozwalających na uniknięcie błędu formalnego. Gorąco zachęcamy do przeczytania całości artykułu!

Członkiem grupy nieformalnej mogą być minimum 3 osoby reprezentujące organizację młodzieżową w wieku od 15 do 29 lat. Uwaga! Liczy się wiek na dzień złożenia wniosku!

W konkursie na tworzenie i aktywizację rad młodzieżowych można aplikować na kwotę w wysokości od 3000 zł do 6000 zł.

W konkursie na aktywizację samorządów uczniowskich i studenckich oraz organizacji akademickich można aplikować na kwotę w wysokości od 2000 zł do 4000 zł.

Można być członkiem wyłącznie jednej grupy nieformalnej, a Rada Młodzieżowa/Samorząd/Koło Naukowe/Organizacja Akademicka może być reprezentowana tylko przez jedną grupę nieformalną.

Uwaga! Patron może reprezentować wiele grup nieformalnych!

Patronem mogą być:

 • Stowarzyszenia
 • Fundacje
 • Kola Gospodyń Wiejskich
 • Parafie
 • Ochotnicze Straże Pożarne
 • Spółdzielnie Socjalne
 • Spółki Kapitałowe non-profit
 • Kluby Sportowe

Patron musi być zarejestrowany na terenie województwa podlaskiego.

Inne, niż wskazane powyżej rodzaje organizacji nie są uprawnione do pełnienia roli Patrona.

Patronem NIE może być między innymi:

 • Uczelnia
 • Dziekan Uczelni
 • Szkoła
 • Dyrektor Szkoły
 • Opiekun Samorządu/Koła Naukowego
 • Urząd
 • Firma
 • Rada Rodziców

Patronem nie mogą być też oddziały terenowe organizacji pozarządowej nieposiadające osobowości prawnej.

Aplikujących w konkursie na aktywizację samorządów uczniowskich i studenckich oraz organizacji akademickich zachęcamy do sprawdzenia, czy przy Waszej szkole albo uczelni działają organizacje pozarządowe. Ze względu na znajomość z placówką będą idealnym Patronem dla planowanej inicjatywy. Zachęcamy również do dołączenia do grupy sieciującej grupy nieformalne oraz potencjalnych Patronów.

Skip to content